Start

Informationskväll - ny avfallsplan

Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att tillsammans ta nästa steg mot den omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.

Avfallsplan - Hur skapar vi ett hållbart och cirkulärt samhälle där avfall ses på i ett annat ljus?

Avfallsplaner har utvecklats från att vara en plan som mestadels rör avfall till en plan vars mål sträcker sig utanför avfallskärlen och angår hela kommunkoncernen. Den nya planen innehåller mål som minska nedskräpning , använda de resurser vi har och hushålla med maten. Detta leder till att även invånare, föreningar och organisationer kommer påverkas av planen. Vi i projektgruppen tycker därför det är viktigt att öppna upp för samråd med er och bjuder in till ett webinarium.

Program 18:00-19:00

  • Välkommen och introduktion till webinariet.
  • Boråsregionens avfallsplan — Projektledare håller en kort genomgång kring bakgrunden till, framtagandet av och nuläget med avfallsplanen.
  • Avfallsplanens 6 målområden — De totalt 17 målen och åtgärder för att lyckas nå dem presenteras.
  • Avslutning och tid för dialog med projektgruppen.

Informationsmötet är digitalt via Teams, anmäl dig på borasregionen.se

Se inbjudan som PDF. Pdf, 444.6 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.