ID-märkning av enskilda avlopp

Med start under våren 2018 och ca ett år framöver kommer personal från BEM att id-märka samtliga enskilda avlopp inom Borås Stad med en RFID-tagg.

Brunnar id-märks för att kunna införa tömningsregistrering?
Vi gör detta för att kunna införa automatisk tömningsregistrering, vilket medför att detta för att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. Det finns flera fördelar med id-märkning, t ex kan vi se tidpunkt då entreprenören tömde din brunn. Det gör även brunnens placering synlig på en karta (genom gps-koordinater) vilket säkerställer att entreprenörer hittar din brunn.

Hur går uppmärkningen till, behöver jag vara hemma?
Nej du behöver inte vara hemma. Det är personal från Borås Energi och Miljö som monterar en RFID-tagg på det mest lämpliga stället på brunnen. En RFID-tagg är en plastbricka som innehåller ett chip med ett unikt id-nummer, som kopplas ihop i rätt fastighet.

Vad innebär detta för mig?
I dagsläget märket du ingen skillnad. Framöver kommer märkningen förbättra servicen till dig som kund samtidigt som den underlättar arbetat för den som tömmer brunnen. Dessutom blir det enklare och smidigare att följa upp att slamtömningen fungerar på bästa sätt.

Var på brunnen fäster ni id-märkningen?
Taggen placeras där den syns som minst.

Det är ju min brunn, varför gör ni detta?
För att kunna säkerställa att den tjänst som du betalar för blir utförd behöver brunnen id-märkas.

Hur vet jag att brunnen är id-märkt?
Genom att det sitter en RFID tagg på brunnen och den ser ut så här:

Vilka berörs av id-märkningen?
Samtliga enskilda avlopp inom Borås Stad kommer id-märkas.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.