Fortsatt långa leveranstider av avfallspåsar

Vi har fortsatt leveransproblem med vita avfallspåsar. Därför vill vi uppmana våra kunder att hushålla med sina påsar och endast beställa mindre volymer av påsar. Tänk även på att enbart använda avfallspåsarna till avfallssortering. Saknar man vit påse för restavfallet kan man använda andra plastpåsar, bara de inte har svart eller mörk kulör.

Vi gör vad vi kan för att fördela avfallspåsarna mellan våra kunder och tillgodose behoven som uppstår men leveranserna kommer att vara begränsade till både villor och flerfamiljshus tills vidare. Under veckorna 47-48 och 51-52 räknar vi med att kunna dela ut påsar till villahushållen.

Sortera mera hemma

Du som har fått det nya insamlingssystemet sorterar ditt matavfall i papperspåse som delas ut av oss. Med det nya insamlingssystemet ingår inga plastpåsar. Tänk på att om du har några gamla avfallspåsar kvar så går de bra att använda till det brännbara restavfallet.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.