Start

Byte av VA-ledningar

Västra och Östra Parkängsgatan

Från och med september 2020 kommer Borås Energi och Miljö AB med Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna. Arbetet beräknas pågå fram till maj 2021. Arbetet kommer ske i etapper så att inte hela gatan kommer vara uppgrävd på en och samma gång.

Förberedande arbeten påbörjas denna vecka och arbetena med ledningarna börjar v 41.

Vattnet kommer att behöva stängas under projekttiden. Detta för att kunna koppla bort befintliga ledningar och kunna jobba på ett säkert sätt i schakten. Vi kommer att skicka ut ett sms minst två dagar innan detta arbete. För att säkerställa att ni får våra sms gå in på borasem.se/UMS.

Se preliminär tidplan. Pdf, 482.8 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.