Byte av VA-ledningar på Stenkastgatan.

Från och med april 2021 kommer Borås Energi och Miljö AB med
Västmark AB som entreprenör utföra arbeten med att byta ut vatten-, avlopp- och dagvattenledningarna på Stenkastgatan.

Arbetet beräknas pågå fram till november 2021. Arbetet kommer ske i etapper.
Etapp 1 är från Stenkastgatan 1 till korsningen Bodagatan, och efter sommaren kommer etapp 2 som är resterande del av Stenkastgatan att pågå från aug-oktober. Hela etappen kommer inte vara uppgrävd på en och samma gång. Brev har skickats ut till berörda.

Vid frågor kontakta Borås Energi och Miljös Kundcenter 020-97 13 00.
Öppettider mån-tor 07:30-16:00, fre 07:30-15:00
(lunchstängt 12-13).
Det går även bra att mejla till kund@borasem.se.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.