Start

Angående miljötillståndsprocessen på Sobacken

Borås Energi och Miljö hade bjudit in till ett samrådsmöte den 5:e november, gällande ett nytt miljötillstånd för anläggningen på Sobacken. Efter att många synpunkter inkommit på bolagets befintliga anläggning på Sobacken valde Borås Energi och Miljö att med kort varsel skjuta upp mötet till en senare tidpunkt.

Orsaken till det uppskjutna mötet var att bolaget fått in synpunkter på befintlig verksamhet på Sobacken. För att det ska bli rätt fokus på ett samrådsmöte väljer bolaget att fokusera än mer på förebyggande aktiviteter för att få bort bland annat lukt- och bullerklagomål från anläggningen.

Borås Energi och Miljö kommer även att göra ett omtag när det gäller miljötillståndsprocessen efter inkomna synpunkter från närboende till Sobacken. Målsättningen kommer att vara inriktad på, att så långt det är möjligt, omdisponera ytor i befintlig anläggning för att minimera en eventuell utökning av området. En ny samrådshandling kommer att tas fram och nya datum för samrådsmöten. Således gäller inte datumet (30/11) längre för att inkomma med synpunkter.

Just nu gör bolaget bedömningen att samrådsprocessen för ett nytt miljötillstånd kan påbörjas igen tidigast under första kvartalet 2020.

Vi ber om ursäkt för att samrådsmötet sköts upp med kort varsel. Den 19 november kommer vi ha ett närboendemöte på Sobacken. Varmt välkomna då.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.