Information om fakturering för leverantörer.

Elektronisk fakturering sparar resurser och ger effektivare fakturahantering. Som leverantör sparar du både porto och papper samt gör en insats för miljön. Påminnelser måste dock skickas som pappersfakturor.

E-faktura.

Fakturor till offentlig sektor måste enligt lag vara elektroniska. Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-fakturor. Alla leverantörer till Borås Energi och Miljö AB måste skicka e-fakturor till oss i formatet Peppol Bis Billing 3.0. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

 • Borås Energi och Miljö AB samarbetar med Pagero AB som är vår VAN-leverantör.
 • Borås Energi och Miljös organisationsnummer är: 556527-5590.
 • VAT-nummer(momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) är SE556527559001.

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall användande av e-faktura skulle innebära risk för antingen:

 • Röjande av uppgifter som omfattas av sekretess.
 • Skada för säkerhetskänslig verksamhet.

Dessa fakturor skickas som pappersfaktura till: Box 902, 501 10 Borås

Övriga fakturor som inte omfattas av lagkravet på elektroniska fakturor skickas antingen med post till ovanstående adress eller som PDF-faktura via mail till: Pdf-faktura@borasem.se

För PDF-faktura gäller en faktura per mail. Eventuella underlag måste vara med i samma PDF-fil som fakturan.

Om du inte kan e-fakturera erbjuds du att använda Pageros fakturaportal, där du som leverantör kostnadsfritt kan registrera och skicka max 36 elektroniska fakturor till oss per år. Vid första tillfället måste du skapa ett konto. En handledning finns som beskriver hur du går tillväga för att registrera din faktura.

Tänk på att ange en korrekt referenskod (se under rubrik Innehåll faktura) i fältet ”Er referens”, detta styr att fakturan hamnar hos rätt beställare.

Vid problem med registrering eller skapandet av faktura vänligen vänd dig till Pagero via e-post eller via telefon.

Länk till fakturaportal finns längst ner på sidan under länkar.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare måste en referens anges på varje faktura. Referensen består av 4-5 bokstäver.

Referens ska alltid uppges av den som beställer. I annat fall ska leverantören fråga efter referens. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen. Övriga uppgifter som en faktura ställd till Borås Energi och Miljö AB ska innehålla är:

 • Fakturadatum.
 • Unikt fakturanummer.
 • Köparens namn.
 • Ordernummer.
 • Ert namn och er adress.
 • Ert organisationsnummer.
 • Ert momsregistreringsnummer.
 • Uppgift om F-skattebevis.
 • Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga).
 • När varan/tjänsten levererades.
 • Betalningsvillkor, förfallodatum.
 • Bank- och/eller plusgiro.
 • Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp).
 • Momssats.
 • Betalningsvillkor.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

I första hand tar vi emot E-fakturor, i andra hand PDF-faktura och i sista hand pappersfakturor.

Följande gäller:

 • En (1) faktura per PDF (komplett enkel eller flersidig faktura). Specifikationer som hör samman med fakturan skall vara inkluderad i filen och alltså inte delas upp på flera separata filer
 • Meddelanden i e-post läses eller besvaras inte.
 • Andra dokument än fakturor i PDF-format accepteras inte.
 • God kvalitet — fullt läsbar text (300 dpi eller högre rekommenderas).
 • Fakturan skall vara första sidan i PDF-filen. För PDF-faktura gäller en faktura per mail.
 • PDF-fakturan skall mailas till pdf-faktura@borasem.se

I första hand tar vi emot E-fakturor, i andra hand PDF-faktura och i sista hand pappersfakturor.

Borås Energi och Miljö AB
Box 902
501 10 Borås

Fakturor skall innehålla Skatteverkets obligatoriska uppgifter samt även organisationsnummer, bankgiro samt vår referenskod, (Beställar-ID) som består av fyra eller fem tecken och finns angivet på vår beställning till er.

Fakturor som saknar referenskod eller annan på faktura obligatorisk uppgift kommer att returneras till avsändaren för korrigering.

Fakturaportal Pagero.

Kontakta Pageros support på telefon +46-31 730 88 70 eller e-post: support@pagero.com

För mer information om e-faktura:

Vid fågor om e-faktura till Borås Energi och Miljö, skicka e-post till: ekonomi@borasem.se