Fjärrvärmepriser 2023

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

Prisgrupper

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd: Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år

Beteckningar

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar)
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.


Prisgrupp

Fast pris

Fast energipris

Flödespris*

1

465 kr/år

270 x Wn kr/år

-

2

555 kr/år

265 x Wn kr/år

-

3

430 kr/år

-

39 100 x Q kr/år

4

8 700 kr/år

-

37 090 x Q kr/år

5

92 710 kr/år

-

30 940 x Q kr/år

6

252 640 kr/år

-

27 600 x Q kr/år


Energipriset är 527 kr/MWh. Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast tillämpas en annan prissättning.

Priserna är exklusive moms. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad, Gånghester samt Dalsjöfors och gäller från och med 2023-01-01.
* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Se priser för 2024.

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Prisexempel 2023

Kundkategori flerbostadshus/lokaler/samfälligheter


Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

79 894 kr

27 194 kr

52 700 kr

193 MWh

182 905 kr

55 767 kr

127 139 kr

500 MWh

480 936 kr

151 562 kr

329 375 kr

1 000 MWh

906 074 kr

247 324 kr

658 750 kr


Priserna är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.