Priser och villkor fjärrvärme 2023.

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Avtalsvillkor fjärrvärme.

Ny villkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet gäller från september 2023. Det som framförallt skiljer de nya avtalsvillkoren åt är förutsättningar kring mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Påverka din energikostnad.

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

Prisgrupper.

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd:
Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år.
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år.
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år.
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år.
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år.
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år.

Beteckningar.

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme.
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar).
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.

Priser för prisgrupp 1-6.

Prisgrupp.

Fast pris.

Fast energipris.

Flödespris*.

Energipris.

1

465 kr/år

270 x Wn kr/år

-

527 kr/MWh

2

555 kr/år

265 x Wn kr/år

-

527 kr/MWh

3

430 kr/år

-

39 100 x Q kr/år

527 kr/MWh

4

8 700 kr/år

-

37 090 x Q kr/år

527 kr/MWh

5

92 710 kr/år

-

30 940 x Q kr/år

527 kr/MWh

6

252 640 kr/år

-

27 600 x Q kr/år

527 kr/MWh

Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast tillämpas prissättning för prisgrupp topplast.

Priserna är exklusive moms och gäller från och med 2023-01-01. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad, Gånghester samt Dalsjöfors.

* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Prisgrupp topplast.

Fastpris 430 kr/år.
Flödespris 39 100 x Q kr/år. Minsta flöde 0,3.

Taxan gäller för kunder där fjärrvärme används för topplast, spetsvärme eller som reserv; alltså kunder som har ett annat huvudsakligt uppvärmningsalternativ som sköter grundvärmen i fastigheten, exempelvis bergvärmepump. Flödesbegränsare ska finnas installerad i fjärrvärmecentralen, finns inte detta ska kunden bekosta en sådan installation. Om installlation av flödesbegränsare inte är tekniskt möjligt eller är orimligt dyrt kan uppmätning av maximalt uttaget maxflöde göras i efterhand och användas i abonnemanget.

Prisexempel flerbostadshus, lokaler, samfälligheter.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

63 915 kr

21 755 kr

42 160 kr

193 MWh

146 324 kr

44 614 kr

101 711 kr

500 MWh

384 749 kr

121 250 kr

263 500 kr

1 000 MWh

724 859 kr

197 859 kr

527 000 kr

Priser är exklusive moms.

Anslutningsavgift.

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Uppsägning av fjärrvärme.

Fyll i blanketten uppsägning av fjärrvärme och skicka till: Kundcenter, Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås.