Priser för fjärrkyla 2023.

Fjärrkylapriset är beroende av vilket prispaket du väljer att teckna. Vi har tre paket att välja mellan och grundprincipen utgår från en fast och en rörlig del.

Allmänna avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla som används i näringsverksamhet.

Totalt pris = fast effektpris + energipris.

Prissättning vid lågsäsong (1 okt-1 maj).

Prispaker

Fast pris

Energipris

1

406 kr/kW

732 kr/kW

2

406 kr/kW

506 kr/kW

3

162 kr/kW

640 kr/kW

Prissättning vid högsäsong (1 maj-1 okt).

Prispaker

Fast pris

Energipris

1

406 kr/kW

796 kr/kW

2

406 kr/kW

732 kr/kW

3

162 kr/kW

876 kr/kW

Priser exklusive moms. Priserna gäller fr o m 2023-01-01.

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrkyla. Storleken på anslutningsavgiften beror på vilket prispaket du väljer och hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.Hur mycket energi du använder mäts på installerad energimätare.