Sortera mera

Boråsarna är bra på källsortering, framförallt när det gäller matavfall och restavfall, men nu är det dags att ta nästa steg och dela matavfall och restavfall i separata kärl. Dels för att få bort plasten från matavfallet men också att kunna använda vilken återanvänd påse eller avfallspåse till det brännbara restavfallet. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Olika sorters avfall prydligt upplagt

För flerfamiljshus och verksamheter införs det nya systemet med separat kärl för matavfall respektive restavfall och kommer att vara genomfört under 2023.

- Det nya insamlingssystemet innebär att Borås framtidssäkrar insamlingen av hushållsavfallet. Ett viktigt steg är också att den svarta plastpåsen för matavfallet ersätts med papperspåse, säger Göran Glans Affärsområdeschef Avfall och Återvinning.

Hur ska detta gå till och vad är tidsplanen?

Utkörningsplanen är indelad i 3 etapper som kommer att ske med start våren 2022. Preliminärt beräknas vardera etapp ta ca 6 månader. Den preliminära tidsplanen är att alla flerfamiljshus och verksamheter ska ha fått det nya insamlingssystemet under 2023.

Etapp 1 avser område 1 Sandhult och 2 Viskafors med omnejd.
Etapp 2 avser område 3 Dalsjöfors och 4 Fristad med omnejd.
Etapp 3 avser område 5 centrum.

Indelning för införande av nya insamlingssystemet för brännbart restavfall och matavfall.

Vad innebär det nya systemet för mig?

Flerfamiljshus

Boende i flerfamiljshus kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Vi kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt att sortera avfall.

Mindre lägenhetshus med 3-5 lägenheter kommer att få välja mellan att få restavfalls- och matavfallskärl eller att få flera uppsättningar av våra fyrfackskärl (likt villorna).

Verksamheter

Verksamheter kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.
Mindre verksamheter har även möjlighet att välja mellan att få restavfalls- och matavfallskärl eller att få en eller flera uppsättningar av våra fyrfackskärl (likt villorna).

Fastighetsägare och BRF

Kontakta våra säljare om ni är intresserade av utökad sortering eller går i tankar på att bygga miljöhus/bottentömmande behållare för er fastighet. Här kan ni läsa mer om kärl, storlekar och avfallsmängder samt  alternativa lösningar till kärl

Jag är intresserad av att veta mer om det nya insamlingssystemet, kontakta mig:  * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att veta mer om det nya insamlingssystemet, kontakta mig:
Så här sorterar du

Här finns infomationsblad om sortering för hyresgäster och verksamheter på följande språk:
Svenska Pdf, 1.3 MB.
Engelska Pdf, 1.1 MB.
Finska Pdf, 1.1 MB.
Arabiska
Pdf, 1.1 MB.
Farsi Pdf, 1.1 MB.
Somaliska Pdf, 1.1 MB.

Vad kostar det?

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.