Sortera mera

Boråsarna är bra på källsortering, framförallt när det gäller matavfall och restavfall, men nu är det dags att ta nästa steg och dela matavfall och restavfall i separata kärl. Dels för att få bort plasten från matavfallet men också att kunna använda vilken återanvänd påse eller avfallspåse till det brännbara restavfallet. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Olika sorters avfall prydligt upplagt

För flerfamiljshus och verksamheter kommer det nya systemet med separat kärl för matavfall respektive restavfall att införas med start under hösten 2021 på ett området av 20 fastigheter på Hedvigsborg. Efter årskiftet påbörjas sedan större etappområden och planen är att vara genomfört slutet 2023.

- Det nya insamlingssystemet innebär att Borås framtidssäkrar insamlingen av hushållsavfallet. Ett viktigt steg är också att den svarta plastpåsen för matavfallet ersätts med papperspåse, säger Göran Glans Affärsområdeschef Avfall och Återvinning.

Hur ska detta gå till och vad är tidsplanen?

Utkörningsplanen är indelad i 3 etapper som kommer att ske med start våren 2022. Preliminärt beräknas vardera etapp ta ca 6 månader. Den preliminära tidsplanen är att alla flerfamiljshus och verksamheter ska ha fått det nya insamlingssystemet under 2023.

Etapp 1 avser område 1 Sandhult och 2 Viskafors med omnejd.
Etapp 2 avser område 3 Dalsjöfors och 4 Fristas med omnejd.
Etapp 3 avser område 5 centrum.

Indelning för införande av nya insamlingssystemet för brännbart restavfall och matavfall.

Parallellt med detta kommer ca 20 000 villahushåll inklusive fritidshus att få det nya insamlingssystemet med två stycken nya kärl där de kan sortera förpackningar och tidningar bostadsnära. De kommer att kunna sortera matavfall, restavfall, papper-, plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det kommer också finnas tillgång till en elbox för att sortera ljuskällor och batterier.

Vad innebär det nya systemet för mig?

Flerfamiljshus

Boende i flerfamiljshus kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Vi kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt att sortera avfall.

Läs mer i infoblad flerfamiljshus Pdf, 654.8 kB.

Verksamheter

Verksamheter kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.

Läs mer i infoblad för verksamheter Pdf, 663.6 kB.

Fastighetsägare

Kontakta våra säljare om ni är intresserade av bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar för er fastighet.

Läs mer i infoblad fastighetsägare Pdf, 661.5 kB.

Vad kostar det?

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.