Kärl, kärlskåp och miljöhus.

Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus, ett så kallat återvinningshus, miljöhus eller kretsloppshus.

De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140–660 liter. I miljörummet ska det finnas behållare för matavfall och restavfall. Dessutom ska utrymmen för grovavfall finnas. Grovavfall samlas antingen in i ett grovfallsrum eller i en container. Ska ytterligare sortering erbjudas i fastigheten behövs även behållare för till exempel tidningar, förpackningar, batterier och lampor.

Dimensionering och prioritering av avfallsfraktioner.

Vid dimensionering av ett nytt avfallsutrymme utgå från hur mycket avfall som ska kunna lämnas, hur ofta hämtning ska ske och hur många olika fraktioner avfallet ska sorteras i.

Vilka fraktioner ska finnas?

Vi eftersträvar sortering av så många avfallsfraktioner som möjligt, minimikravet är matavfall och restavfall.

Vi rekommenderar även att man väljer sortering av dessa fraktioner:

 • Tidningar och trycksaker.
 • Glasförpackningar färgade.
 • Glasförpackningar ofärgade.
 • Metallförpackningar.
 • Plastförpackningar.
 • Pappersförpackningar.
 • Wellpapp (kan vid utrymmesbrist sorteras tillsammans med pappersförpackningar).
 • Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor mm).
 • Lysrör.
 • Småbatterier.
 • Mindre elavfall (mobiltelefoner, laddare, små leksaker etc.).
 • Textilavfall.

Avfallskärl.

De vanligast förekommande avfallskärlen rymmer 140-660 liter. Det största kärlet, 660 liter, har fyra hjul och de mindre har två hjul. Trehjuliga kärl av storleken 370 liter kan också förekomma. Minsta mått som rekommenderas för varje kärl framgår av tabellen nedan. Variationer kan förekomma.

Volym

Bredd

Djup

Höjd*

140 liter

49 cm

55 cm

107 cm

190 liter

56 cm

70 cm

107 cm

370 liter

77 cm

80 cm

107 cm

660 liter

126 cm

77 cm

125 cm

* Om lock ska gå att öppna på kärlen tillkommer kärlets djup (= lockets mått).

Vanliga mängder avfall i flerbostadshus med insamling av förpackningar och tidningar.

Avfallsfraktion

Liter per vecka och lägenhet

Matavfall

10

Restavfall

50-60

Returpapper (tidningar etc)

5

Pappersförpackningar inkl wellpapp

45

Plastförpackningar

25

Metallförpackningar

2

Färgade glasförpackningar

2

Ofärgade glasförpackningar

2

Priser är exklusive moms.

Vanliga mängder hushållsavfall i fastigheter utan insamling av förpackningar och tidningar.

Byggnadstyp

Liter per vecka

Flerbostadshus

80-90 liter per lägenhet, varav 15 liter är matavfall.

Äldreboende

120-140 liter per boende.

Skola

5-10 liter per elev.

Förskola med blöjbarn

25 liter per barn.

Butik

Varierar.

Kontor

Varierar.

Kärlstorlek per fraktion.

Avfallsfraktion

Vanligaste kärlstorlek, liter

Matavfall

140

Restavfall

190, 370, 660

Tidningar

190, 370

Pappersförpackningar inkl wellpapp

190, 370, 660

Plastförpackningar

190, 370

Metallförpackningar

190, 370

Färgade glasförpackningar

190, 370

Ofärgade glasförpackningar

190, 370

Kontakta gärna försäljningsavdelningen för råd.

För beställningsfrågor eller val av kärl/behållare kontakta försäljningsavdelningen, e-post: forsaljning@borasem.se

För tekniska frågor och placeringsfrågor kontakta transportavdelningen, e-post: transport@borasem.se