Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Hämtning av rest- och matavfall är grundtjänsten i vårt avfallsabonnemang för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Utöver vårt grundabonnemang kan ni sedan välja en rad tilläggstjänster – till exempel hämtning av tidningar och glas, hyra container och vårstädning.

Avfallet ska vara sorterat utifrån våra kriterier för godkänd sortering. Till grundabonnemanget kan du välja att ha tilläggstjänster som kärl för tidningar och glas som en extra service för dina hyresgäster.

Kostnaden för grundabonnemanget är uppdelat i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är beroende av antalet hushåll i fastigheten och täcker även avgiften för avfall som lämnas till våra återvinningscentraler. Se priser i återvinningstaxan Pdf, 472.3 kB..

I abonnemanget ingår papperspåsar för de boende. Den rörliga delen är beroende av volymen på kärlet/kärlen, tömningsfrekvens samt av var kärlen ska hämtas.

Beställning av papperspåsar

Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss. Påsarna kommer att levereras inom 10 arbetsdagar från det att vi fått din beställning.

Obs! Chauffören ringer vid leverans men vid uteblivet svar lämnas påsarna på angiven plats.


Beställning av plastpåsar

Gäller enbart gamla abonnemang med svart och vit påse.På grund av rådande omständigheter har vi begränsningar med leveranser av påsar, se gärna över era lager och avvakta beställning om det inte är akut.

Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss. Påsarna kommer att levereras inom 10 arbetsdagar från det att vi fått din beställning.

Obs! Chauffören ringer vid leverans men vid uteblivet svar lämnas påsarna på angiven plats.

Vilka påsar kan jag använda?

Istället för vit påse kan du använda en vanlig plastkasse från affären eller avfallspåsar så länge de inte är mörkblå/svart. Till matavfallet ska den svart påse / papperspåse som ni får av oss alltid användas.

Antal påsar per enhet

Hushållspåse vit - 1 000 st/kartong
Hushållspåse svart - 1 000 st/kartong
Restaurangpåse vit - 250 st/kartong
Restaurangpåse svart - 250 st/kartong

Papperspåse 8-liter, (20 x 15 x 36 cm) 80 st/bunt

Hushållspåsarna kan också beställas i hel pall som då innehåller 36 kartonger.

Lämnande av avfall till återvinningscentral

- gällande abonnemang för hyreshus


I avfallsabonnemang för hyreshus ingår lämnande av avfall till återvinningscentralerna. Avfall som kommer från hushållen i fastigheten eller uppkommit i skötseln av fastigheten får lämnas av hyresgästerna själva.

Om fastighetsägaren själv lämnar avfall från hyregästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och då ska fastighetsägaren lösa ett abonnemang på vår företagsåtervinningscentral Lusharpan. Fastighetsägaren kan också anlita en entreprenör och då gäller samma regler.

Svarta och vita påsar kan inte lämnas till återvinningscentralerna utan endast i kärlen som finns uppställda i anslutning till fastigheten.

Här hittar du adresser och öppettider till alla våra återvinningscentraler.

Tilläggstjänster

Borås Energi och Miljö kan erbjuda ett flertal tilläggstjänster som underlättar för dina hyresgäster. Vi utför hämtning av återvinningsbara material som sorteras i olika kärl.

Priset på hämtning av återvinningsbara material är betydligt lägre än priset hämtning av svarta och vita påsar. Att använda någon eller några av våra tilläggstjänster behöver därför inte innebära någon större kostnadsökning för dig eftersom mängden avfall i vita påsen ofta minskar.

Vi kan hämta följande avfallsslag vid fastigheten:
- Förpackningar av glas
- Förpackningar av metall
- Förpackningar av papper
- Förpackningar av plast
- Returpapper (tidningar)
- Skrymmande avfall
- El-avfall

Kontakta Kundcenter på 020-97 13 00.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.