Återvinningscentral för företag

Nu har vi börjat med inpasseringssystem på återvinningscentralerna i Borås. Företag, verksamheter och föreningar som inte har ett besökskort idag får ansöka om ett återvinningskort. Läs mer om inpasseringssystemet.

I Borås ska företag i första hand lämna sitt återvinningsbara avfall på Lusharpans återvinningscentral. Avfallet kan även lämnas på våra övriga fyra centraler men till en högre kostnad. Alla företag ska betala för det antal besök som görs och faktureras månadsvis. På våra återvinningscentraler använder ni ert företagskort för inpassering vid bommen. Lusharpan debiteras 345 kr* per besök och på Boda, Fristad, Viskafors eller Dalsjöfors debiteras 565 kr* per besök.

I Borås finansieras återvinningscentralerna av hushållstaxan, därför ska alla företag betala för sina besök.

*Taxan gäller från 2023-01-01

Ansökan om återvinningskort

Företag, verksamheter och föreningar som inte har ett besökskort idag får ansöka om ett återvinningskort. Läs mer och ansök om återvinningskort. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 115 kr exkl moms.

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter hänvisas till Sobacken. Mindre mängder farligt avfall kan lämnas på återvinningscentralen - max 1 elektronikprodukt, 5 liter kem/färg/olja och 10 lysrör.

Om företag ska lämna farligt avfall på återvinningscentralen ska ni ha med kopia på den rapportering som ni har gjort till Naturvårdsverket och lämna till personalen när ni lämnar avfallet. Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vi kan också hämta ert farliga avfall hos er och hjälpa er med rapporteringen. Kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Sortera rätt på återvinningscentralen

Om ett företag dumpar blandat avfall i en container som inte är avsedd för detta avfall så debiteras en sorteringsavgift på 925 kr per tillfälle. I de fall där containern blir kontaminerad dvs. att vi inte kan plocka upp avfallet och behöver köras till Sobacken pga. dumpningen debiteras 1 600 kr exkl moms. Exempelvis fyllnadsmassor i brännbart (1), asbest/eternit i fyllnadsmassor (2), brännbart restavfall i wellpapp, gasoltuber och täta fat i metallskrot, maskiner innehållande bensin/olja, kassaskåp (3).

*Gasoltuber och täta fat får inte slängas här i. Täta fat måste vara tömda och lock eller kork skall vara bortskruvad. Samtliga maskiner måste vara tömda på bensin och olja (krävs sanering tillkommer det ytterligare avgifter).

  1. Hamnar fyllnadsmassor i brännbart är det omöjligt att få bort detta på plats, containern måste fraktas till Sobacken.
  2. Asbest och Eternit får inte lämnas på Återvinningscentralerna utan skall lämnas på Sobacken korrekt förpackat och med ifylld blankett för grundläggande karakterisering. Skulle asbest eller eternit dumpas på ÅVC kommer vi att debitera er för transport och sanering.
  3. Kassaskåp: Kontakta ansvarig gk@borasem.se Om det finns utrymme i vårt tillstånd kan kassaskåp lämnas på Sobackens avfallsanläggning mot en kostnad. Kassaskåpet skall stå på en pall för enklare hantering, men vi kan vara behjälpliga med lossning. Vid ankomst till Sobacken kontaktas vågpersonal för hänvisning för avlämning. Skåpen går iväg till annan mottagare för återvinning.

Karakteriseringen ska vara skriftlig. Använd gärna vår blankett Grundläggande karakterisering för ändamålet. Mejla blanketten till gk@borasem.se för godkännande. Detta skall ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

Däck och fälg

Däck utan fälg får inte lämnas på återvinningscentralen, eftersom däck går under producentansvar. Läs mer om hur och var du kan lämna in däck eller få dem hämtade på https://www.sdab.se/laemna-daeck/

Invasiva växter

Invasiva växter från företag tas inte emot på återvinningscentralen. Företag kan efter överenskommelse lämna avfall med invasiva växter direkt på Sobacken. Växtdelarna ska plastas in och tejpas ordentligt så att växtdelar inte kan spridas. Kontakta 033-35 74 87 för föranmälan.

Avfallet vidaretransporteras därefter till en förbränningsanläggning som kan ta emot detta specifika avfall. Borås Energi och Miljö kan inte själva hantera förbränningen inom sin egna anläggning.

Sobackens avfallsanläggning tar inte emot avfall med invasiva växter som är oförpackat. Jordmassor innehållande invasiva växter och växtdelar tas emot efter föranmälan och efter att information om mottagning delgetts kund.

Läs mer om invasiva arter på Borås Stads hemsida.


Tänk på att max 3 m³ avfall får lämnas per besök och att fordon större än 3,5 ton inte får lämna avfall på återvinningscentralen, dessa hänvisas till Sobacken. Lämnar ni mer än 3 m³ avfall debiteras ni för fler besök ex. 6 m³ = 2 besök o.s.v.

Företag är välkomna till oss måndag-fredag, vi har en väldigt hög belastning på helger och kan då inte ta emot företag.

Återvinningsmaterial

Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva lämnar till Remondis företagsåtervinningsstation på Ödegärdsgatan 14, Borås.

Hyr kärl av oss för ert återvinningsmaterial så hämtar vi på plats med lämpligt intervall, kontakta Kundcenter.

Öppettider

Lusharpan är öppet för företag måndag till fredag 7-16. Se öppettider på övriga centraler.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.