Återvinningscentral för företag

I juni 2022 börjar vi med inpasseringssystem på återvinningscentralerna i Borås. Har ni ett besökskort idag kommer dessa att ersättas innan det nya systemet tas i bruk. Företag, verksamheter och föreningar som inte har ett besökskort idag får ansöka om ett återvinningskort. Läs mer om inpasseringssystemet.

I Borås ska företag i första hand lämna sitt återvinningsbara avfall på Lusharpans återvinningscentral. Avfallet kan även lämnas på våra övriga fyra centraler men till en högre kostnad. Alla företag ska betala för det antal besök som görs och faktureras månadsvis. På Lusharpan används ett företagskort för inpassering vid bommen och då debiteras 315 kr* per besök. På Boda, Fristad, Viskafors eller Dalsjöfors finns ingen bom, här måste kortet visas upp för personalen. Ni debiteras 525 kr* per besök på dessa centraler då det innebär ökad administration och manuell fakturering.

I Borås finansieras återvinningscentralerna av hushållstaxan, därför ska alla företag betala för sina besök.

*Taxan gäller från 2022-01-01

Ansökan om återvinningskort

Har ni ett besökskort idag kommer dessa att ersättas innan det nya systemet tas i bruk. Företag, verksamheter och föreningar som inte har ett besökskort idag får ansöka om ett återvinningskort. Läs mer och ansök om återvinningskort. Det första kortet är gratis, varje extrakort kostar 105 kr exkl moms.

Farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall kan lämnas - max 1 elektronikprodukt, 5 liter kem/färg/olja och 10 lysrör.

Sortera rätt på återvinningscentralen

Om ett företag dumpar blandat avfall i en container som inte är avsedd för detta avfall så debiteras en sorteringsavgift på 800 kr per tillfälle. I de fall där containern blir kontaminerad dvs. att vi inte kan plocka upp avfallet och behöver köras till Sobacken pga. dumpningen debiteras 1 600 kr. Exempelvis fyllnadsmassor i brännbart 1), asbest/eternit i fyllnadsmassor 2), brännbart restavfall i wellpapp, gasoltuber och täta fat i metallskrot, maskiner innehållande bensin/olja, kassaskåp3)

*Gasoltuber och täta fat får inte slängas här i. Täta fat måste vara tömda och lock eller kork skall vara bortskruvad. Samtliga maskiner måste vara tömda på bensin och olja (krävs sanering tillkommer det ytterligare avgifter).

  1. Hamnar fyllnadsmassor i brännbart är det omöjligt att få bort detta på plats, containern måste fraktas till Sobacken.
  2. Asbest och Eternit får inte lämnas på Återvinningscentralerna utan skall lämnas på Sobacken korrekt förpackat och med ifylld blankett för grundläggande karakterisering. Skulle asbest eller eternit dumpas på ÅVC kommer vi att debitera er för transport och sanering.
  3. Kassaskåp kräver dispens och får inte lämnas på återvinningscentralen, de lämnas på Sobacken efter överenskommelse. Detta måste föraviseras och en blankett för grundläggande karakterisering måste lämnas in innan man kan komma med det till Sobacken.

Karakteriseringen ska vara skriftlig. Använd gärna vår blankett Grundläggande karakterisering för ändamålet. Mejla blanketten till vagen@borasem.se och erik.ruthner@borasem.se för godkännande. Detta skall ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

Invasiva växter

Invasiva växter från företag tas inte emot på återvinningscentralen. Företag kan efter överenskommelse lämna avfall med invasiva växter direkt på Sobacken. Växtdelarna ska plastas in och tejpas ordentligt så att växtdelar inte kan spridas. Kontakta 033-35 74 87 för föranmälan.

Avfallet vidaretransporteras därefter till en förbränningsanläggning som kan ta emot detta specifika avfall. Borås Energi och Miljö kan inte själva hantera förbränningen inom sin egna anläggning.

Sobackens avfallsanläggning tar inte emot avfall med invasiva växter som är oförpackat. Jordmassor innehållande invasiva växter och växtdelar tas emot efter föranmälan och efter att information om mottagning delgetts kund.

Läs mer om invasiva arter på Borås Stads hemsida.


Tänk på att max 3 m³ avfall får lämnas per besök och att fordon större än 3,5 ton inte får lämna avfall på återvinningscentralen, dessa hänvisas till Sobacken. Lämnar ni mer än 3 m³ avfall debiteras ni för fler besök ex. 6 m³ = 2 besök o.s.v.

Företag är välkomna till oss måndag-fredag, vi har en väldigt hög belastning på helger och kan då inte ta emot företag.

Återvinningsmaterial

Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva lämnar till Ad Infinitums företagsåtervinningsstation på Ödegärdsgatan 14, Borås.

Hyr kärl av oss för ert återvinningsmaterial så hämtar vi på plats med lämpligt intervall, kontakta Kundcenter.

Öppettider

Lusharpan är öppet för företag måndag till fredag 7-16. Se öppettider på övriga centraler.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.