Rätt plast på rätt plats!

I Sverige återvinns bara var fjärde plastförpackning och till stor del beror det på att plasten har för dålig kvalitet för att kunna bli ny plast. Vad kan du göra för att få bort "fulplasten"?

ÅTERVINN PLAST.

Det allra viktigaste du kan göra är att sluta slänga plast i restavfallet. Schampoflaskor, plastburkar, plastpåsar – allt kan återvinnas. Även kladdig plast!

UNDVIK ONÖDIG PLAST.

Köp inte bestick och muggar i engångsplast eller plastkonfetti. Ta med egen låda till hämtmaten.

VÄLJ OFÄRGAD PLAST.

Ofärgad plast är lättare att återvinna.

ÅTERANVÄND SÅ MYCKET DU KAN.

Många saker i plast kan användas igen. Du kanske kan diska glassbyttan och ha den som matlåda eller till förvaring av rester?

SATSA PÅ ÅTERVUNNET.

Köp produkter av återvunnen plast och fråga efter det när du handlar.

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till enorma koldioxidutsläpp, precis som när man tankar en bil.

Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar.

Ett kilo plast som återvinns minskar koldioxidutsläppen med två kilo. Det innebär att om all plast gick att återvinna och vi alla såg till att sortera den för återvinning, skulle vi gemensamt minska Sveriges utsläpp av koldioxid med flera miljoner ton.

Kolla gärna på sopor.nu för att lära dig mer om hur man sorterar plast.

Det behövs många åtgärder, här är fem krav som Avfall Sverige vill att regeringen genomför:

1. Minska mängden plast
Förbud mot vissa engångsprodukter är en bra början, men mer behövs. Vi måste sluta använda onödig plast och bli bättre på att återanvända plast i stället för att slänga och köpa nytt.

2. Minimera antalet plaster
I dag finns det hundratals sorters plast vilket försvårar återvinningen. Med en minskning till ett tiotal sorter och hållbar design skulle plasten få högre kvalitet och ett längre liv.

3. Gör det lättare att återvinna
Senast 2027 kommer alla att kunna lämna avfall till återvinning nära sitt hem. Då slipper människor lägga massa tid på att gå eller köra till återvinningen. Men även annat måste bli mycket lättare när man återvinner. Till exempel behöver det bli lättare att förstå vilket material en förpackning är gjord av.

4. Förbjud farliga ämnen i plast
Idag används hundratals tillsatser i plast som gör det svårare att återvinna den. Farliga ämnen, som PFAS, måste fasas ut snarast – både för vår egen och planetens hälsa.

5. Inför regler om att nya plastprodukter ska tillverkas av återvunnen plast
Genom att ställa krav på plastindustrin att använda återvunnen plast när de tillverkar ny plast skapas en efterfrågan och en marknad för återvunnen plast. Och vi slipper pumpa upp miljontals ton olja varje år.

Avfall Sverige och Sveriges 290 kommuner jobbar hårt för att minska den mängd plast som idag går till förbränning. Många kommuner samlar exempelvis in gamla trädgårdsmöbler, pulkor och andra plastprodukter separat för att öka återvinningen. Kommande år kommer kommunerna att ta över ansvaret för insamling av förpackningar och dessutom se till att det blir närmare till återvinningen. På så sätt blir det lättare att göra rätt.

Det stora problemet idag är att för mycket plast som tillverkas helt enkelt inte går att återvinna och också att det saknas tillräcklig efterfrågan på all använd plast. Lösningen finns därför hos de som designar och producerar förpackningar och plastprodukter. Det är därför vi driver den här kampanjen – för att stoppa fulplasten helt och hållet! Samtidigt behöver vi alla här och nu tänka till och göra mer hållbara val i butiken och vid återvinningsstationen.

Alldeles för lite. Bara 8 procent av all plast som säljs i Sverige idag återvinns och blir ny plast. Om man tittar på enbart plastförpackningar är siffran 27 procent. Det handlar dels om att vi svenskar måste bli bättre på att sortera plasten i stället för att slänga den i restavfallet. Dels om att mycket plast helt enkelt har för dålig kvalitet för att kunna återvinnas. Det är det den här kampanjen vill råda bot på – vi som lever i Sverige lovar att fortsätta sortera plast men plasten måste också gå att återvinna.

Plast är ett praktiskt och tåligt material som ofta är billigare än andra material. Problemet är inte plasten i sig utan att vi använder för mycket av den och att alldeles för stor del inte går att återvinna. 99 procent av all plast i världen tillverkas av olja. Det är inte hållbart.

FEM KRAV FÖR ATT STOPPA FULPLASTEN.

1. Minska mängden plast, till exempel genom att förbjuda vissa engångsprodukter och ersätta plast med hållbara material där så är lämpligt.

2. Minimera antalet plaster från hundratals till omkring tio för att förenkla återvinningen.

3. Gör det lättare att återvinna genom tydlig information om vilket material en förpackning är gjord av och blanda inte olika material i samma förpackning.

4. Förbjud farliga ämnen i plast så att mer plast kan återvinnas och bli till nya produkter.

5. Inför krav på att nya produkter ska tillverkas av återvunnen plast.