FJÄRRVÄRMEKALKYLATOR
Välj ett av alternativen nedan.
Jag har fjärrvärme och vill jämföra fjärrvärmepaket
Jag har fjärrvärme och vill jämföra med andra uppvärmningsalternativ
VÄLJ DITT NUVARANDE FJÄRRVÄRMEPAKET
Villapaket 1
Villapaket 2
Villapaket 3
Villapaket 4
Prisgrupp 1 - villa före 2004
Prisgrupp 2 - villa
ANGE DIN ENERGIANVÄNDNING
Dra i reglaget för att ange din energianvändning i kWh
VÄLJ DIN NUVARANDE VÄRMEKÄLLA
Bergvärmepump
Luft/vatten-värmepump
Pellets
Elpanna
Oljepanna
HUR STOR ÄR DIN FASTIGHETS UPPVÄRMDA YTA?
Dra i reglaget för att ange yta i kvadratmeter
VAR BOR DU?
Borås
Sandared/Sjömarken
Dalsjöfors
Fristad
VÄLJ VILKET ALTERNATIV DU VILL JÄMFÖRA MED
Villapaket 1
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 2
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 3
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 4
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Bergvärmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Driftkostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0

Energipris el: 0 öre/kWh
Elcertifikat: 0 öre/kWh
Energiskatt: 0 öre/kWh
Elnät överföring: 0 öre/kWh
Moms: 0 %

SCOP: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Luft/vatten-värmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0

Energipris el: 0 öre/kWh
Elcertifikat: 0 öre/kWh
Energiskatt: 0 öre/kWh
Elnät överföring: 0 öre/kWh
Moms: 0 %

SCOP: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Se sammanfattning av alla alternativ
(nuvarande) Villapaket 1 Villapaket 2 Villapaket 3 Villapaket 4 Bergvärmepump Luft/vatten-värmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0 0 0 0 0 0 0
Investeringskostnad, kr: 0 0 0 0 0 * 0 *
Fast kostnad, kr/mån: 0 0 0 0 0
Driftkostnad, kr/mån: 0 0 0
Energipris, öre/kWh: 0 0 0 0 0 0 * 0 *
Årskostnad, kr per år: 0 0 0 0 0 0 0
Besparing per år: 0 0 0 0 0 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0 0 0 0 0 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0 0 0 0 0 0
Återbetalningstid, år: 0 0 0 0 0 0
* Ändra * Ändra
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.