Kvarbo-Hästhagen

Utbyggnad av allmänt VA till Kvarbo-Hästhagen är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Kvarbo-Hästhagen skall börja under 2017. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kvarbo-Hästhagen

Tidsplanering:
2017 - juli 2018 - projektering.
juli 2018 - dec 2018 - upphandling.
jan 2019 - juni 2020 - byggnation.
En mer detaljerad tidplan kan du se här.

Utskick innan byggstart finns att läsa här.

Motiv till utbyggnaden i form av en informationsbroschyr.

Karta över utbyggnadsområdet .

På öppet hus våren 2018 fanns möjlighet att önska läge för förbindelsepunkt vid fastighetsgräns, se inbjudan.

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.