VA-utbyggnad till Kullsand

Utbyggnad av allmänt VA till Kullasand är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Kullsand skall börja under 2018. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kullasand

Tidsplanering: Projektet kommer starta under 2018. Mer detaljerad information till de boende kommer komma ut under hösten 2018.

Öppet hus hos Borås Energi och Miljö, Västerlånggatan 10

Borås Energi och Miljö och Miljöförvaltningen är på plats och svarar på dina frågor. Rådgivning och önskemål om servisens placering vid tomtgräns.
Datum kommer efter sommaren.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av en informationsbroschyr.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.