VA-utbyggnad

Allmänt nät för vatten, spillavlopp och dagvatten kommer att byggas ut till grupper av befintliga bostadsgrupper. Anledningen till utbyggnaden är för skyddet av människors hälsa och miljön.

Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad har framfört till kommunstyrelsen att allmänt VA bör byggas ut till områdena:

Dessa områden är med i Borås Stads VA-plan, som fastställdes i december 2016. VA-planen finner du här. Information om VA-anslutningen såsom avgifter och anslutningsskyldighet finns under frågor och svar.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

 

 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.