Vad kostar det? Priser 2019

Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Prispaket

 

 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

47 000 kr

92 000 kr

145 000 kr

Fast kostnad

839 kr/mån

395 kr/mån

253 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

78,4 öre/kWh

76,4 öre/kWh

63,4 öre/kWh

52,4 öre/kWh

Prissäkring 3 år

-

78,4 öre/kWh

65,4 öre/kWh

54,4 öre/kWh

Prissäkring 5 år

-

79,4 öre/kWh

66,4 öre/kWh

55,4 öre/Kwh

 

* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2019-01-01.

Priser för dig som installerade fjärrvärme före 2004

För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2019-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Typ av kostnad

Prisgrupp 1 - villa före 2004

Fast kostnad

2 140 kr/år

Fast energipris

7,50 öre/kWh x Wn*

Energipris

82,2 öre/kWh

 

* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2019

Kundkategori småhus

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

7 860 kr

0 kr

7 860 kr

20 000 kWh

10 480 kr

0 kr

10 480 kr

30 000 kWh

15 720 kr

0 kr

15 720 kr

40 000 kWh

20 960 kr

0 kr

20 960 kr

 Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

12 546 kr

3 036 kr

9 510kr

20 000 kWh

15 716 kr

3 036 kr

12 680 kr

30 000 kWh

22 056 kr

3 036 kr

19 020 kr

40 000 kWh

28 396 kr

3 036 kr

25 360 kr

 Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 200 kr

4 740 kr

11 460 kr

20 000 kWh

20 020 kr

4 740 kr

15 280 kr

30 000 kWh

27 660 kr

4 740 kr

22 920 kr

40 000 kWh

35 300 kr

4 740 kr

30 560 kr

 Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

21 828 kr

10 068 kr

11 760 kr

20 000 kWh

25 748 kr

10 068 kr

15 680 kr

30 000 kWh

33 588kr

10 068 kr

23 520 kr

40 000 kWh

41 428 kr

10 068 kr

31 360 kr

 Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.