Vad kostar det? Priser 2018

Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Prispaket

 

 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

46 000 kr

90 000 kr

142 000 kr

Fast kostnad

815 kr/mån

380 kr/mån

245 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

77,4 öre/kWh

75,4 öre/kWh

62,4 öre/kWh

51,4 öre/kWh

Prissäkring 3 år

-

77,4 öre/kWh

64,4 öre/kWh

53,4 öre/kWh

Prissäkring 5 år

-

78,4 öre/kWh

65,4 öre/kWh

54,4 öre/Kwh

 

* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2017-01-01.

Priser för dig som installerade fjärrvärme före 2004

För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2017-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Typ av kostnad

Prisgrupp 1 - villa före 2004

Fast kostnad

2 100 kr/år

Fast energipris

7,31 öre/kWh x Wn*

Energipris

80,7 öre/kWh

 

* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2018

Kundkategori småhus

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

7 710 kr

0 kr

7 710 kr

20 000 kWh

10 280 kr

0 kr

10 280 kr

30 000 kWh

15 420 kr

0 kr

15 420 kr

40 000 kWh

20 560 kr

0 kr

20 560 kr

 Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

12 300 kr

2 940 kr

9 360 kr

20 000 kWh

15 420 kr

2 940 kr

12 480 kr

30 000 kWh

21 660 kr

2 940 kr

18 720 kr

40 000 kWh

27 900 kr

2 940 kr

24 960 kr

 Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15 870 kr

4 560 kr

11 310 kr

20 000 kWh

19 640 kr

4 560 kr

15 080 kr

30 000 kWh

27 180 kr

4 560 kr

22 620 kr

40 000 kWh

34 720 kr

4 560 kr

30 160 kr

 Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

21 390 kr

9 780 kr

11 610 kr

20 000 kWh

25 260 kr

9 780 kr

15 480 kr

30 000 kWh

33 000 kr

9 780 kr

23 220 kr

40 000 kWh

40 740 kr

9 780 kr

30 960 kr

 Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.

För 2019 års priser se här

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.