Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB

Presidiet:

Eva Théen-Johansson (MP), Ordförande
Ulrik Nilsson (M), Första vice ordförande
Erika Storme Martinger (S), Andre vice ordförande

Eva Théen-Johansson (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Erika Storme Martinger (S)

Carl Axel Rudd (L)

Jan Idehed (C)

Ingela Andersson (S)

Joakim Englund (S)

Matti Dahlbom (V)


Nils-Åke Björklund
(M)

Johan Dahlberg
(S)

Oskari Anundi (S)

Nicholas Gregory (S)

Eva Österlund Hjort (S)

Martin Neuman (S)

Bengt Sandell (M)

Jonas Ellerstrand (SD)

Dennis Söderberg
(MP)

Emil Bertilsson (C)

Lennart Håkansson (S)

Per-Jonas Carlsson
(KD)

Dennis Jernkrook (M)


Peder Jonsson
Facklig representant Transport

Mattias Fredriksson
Facklig representant Vision

Ewa Bideberg
(tf VD)

Linda Wilhelmsson
sekreterare

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.