Vattenkraft

Principen att omvandla fallande vatten till energi har funnits i flera hundra år. Vi har fyra vattenkraftverk i Sjuhäradstrakten som ger oss el. Principen är egentligen ganska enkel: Man samlar upp vatten och leder det genom en kraftstation. För att driva på turbinen som finns inne i stationen tar man tillvara på vattnets rörelseenergi.

Vi anpassar vattennivån i de sjöar vi använder till våra vattenkraftverk, så att fisk och fåglar trivs. Därför ser vi till att inte sänka eller höja vattnets nivå för mycket. När gäddorna leker och storlommen ruvar vill inte ändra nivån mer än vad fisk och fågel tål för att komma åt.

Nedströms från Häggårda vattenkraftverk finns ett Natura 2000 område - "Tattarströmmarna". Platsen ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, ett sätt att bevara växt- och djurliv för generationerna efter oss. Genom att alltid hålla ett konstant flöde med vatten rinnade genom området trivs t ex flodpärlmusslan mycket bättre.

Fyra vattenkraftverk

Några av dem är över 100 år gamla och de bär på en hel del kulturminnen. Turbinerna som används idag är i stort sett samma som sattes dit när stationerna byggdes - och de fungerar ungefär likadant idag.

Haby

När vattnet paserat turbinen i Haby kraftstation rinner det vidare till Hulta, där vi också har en vattenkraftstation. Man kan säga att vi använder Öresjös vatten två gånger för att omvandla rörelseenergin till elektricitet i våra generatorer. Fallhöjden i tuben är lite lägre än i Haby - bara 13 m. Det betyder också att vi utvinner hälften så mycket energi här, men det rinner igenom lika mycket vatten här som i Haby. Dock finns det inga krav på minimiflöde i varken Haby eller Hulta - därför stängs båda dessa stationer av om det inte skulle finnas tillräckligt med vatten i Öresjö.

Hulta

När vattnet paserat turbinen i Haby kraftstation rinner det vidare till Hulta, där vi också har en vattenkraftstation. Man kan säga att vi använder Öresjös vatten två gånger för att omvandla rörelseenergin till elektricitet i våra generatorer. Fallhöjden i tuben är lite lägre än i Haby - bara 13 m. Det betyder också att vi utvinner hälften så mycket energi här, men det rinner igenom lika mycket vatten här som i Haby. Dock finns det inga krav på minimiflöde i varken Haby eller Hulta - därför stängs båda dessa stationer av om det inte skulle finnas tillräckligt med vatten i Öresjö.

Axelfors

Byggnaden som huserar Axelfors vattenkraftverk är byggd på 30-talet, och har samma form som dagens moderna funkishus. Och Axelfors är faktiskt vår modernaste vattenkraftstation. Här har vi en kaplanturbin. Det innebär att vi kan få ut en bra effekt ur generatorn utan att behöva en så stor fallhöjd på vattnet. Och tur är väl det- eftersom vattnets fallhöjd i Axelfors bara är 11 meter, mindre än hälften så högt som i Haby! Ändå kan man producera 2.57 MW el och det är mycket. Tuben är 80 meter lång och det högsta flödet som kan tas emot av turbinen är 26 m³ per sekund. Regleringsdammen skulle kunna förbrukas på mindre än en halvtimme. Därför körs Axelfors som en genomströmningsstation och vi använder en flottör för att känna av vattennivån. Men en noggrannhet på plus minus 5 cm signalerar flottören hur högt vattnet är. På så vis regleras flödet genom turbinen till en mängd som är anpassat till vattennivån.

Häggårda

Häggårda är det av våra vattenkraftverk som ligger närmast stan. Dessutom är det vårt äldsta vattenkraftverk, bygget påbörjades redan 1906. Vattnet hämtas ur Frisjön. Via en sprängd tilloppskanal på 150 meter och en 110 meter lång tub leds det sedan in till turbinerna. I Häggårda har vi 2 turbiner, en liten och en större. För att uppfylla minimiflödeskravet på 1,5 m³ per sekund används den lilla francisturbinen som har en min effekt på just detta och är specialbyggd för det ändamålet. Den stora turbinen stöttar och körs vid flöden över 1,5 m³ vatten/sekund. Frisjön är inte så stor och vattenföringen är max 8 m³/ sekund. Vid sådana här små upptagningsområden är det bra att använda små turbiner som är anpassade för att släppa igenom lite mindre mängder vatten.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.