Ledningar på befintligt område

2016-11-11 10:53

Just nu håller Servicekontoret på med förarbetet inför att dra elkablar (varav några av dem högspänningskablar på 10 kV (kiloVolt)) på det befintliga området på Sobacken. Elkablarna är bland annat till för att säkra elförsörjningen till kontrollrums- och personalbyggnaden och ska anslutas till ställverket. På bilden ser man de gula slangarna som elkablarna så småningom kommer att dras igenom. Men först gjuts de in i betong och blir en så kallad OPI-kanal.
- OPI-kanalen gör att rörförläggningen tar mindre plats och att man kan dra kablarna längre sträckor och utan dragbrunnar än vid traditionell kabeldragning, säger Björn Gabrielii på Servicekontoret.

Denna "betonglåda" skyddar även kablarna mot oavsiktlig avgrävning. I OPI-kanalen placeras även slangar för fiberkablar, dessa kommer att ligga överst. Slutresultatet blir alltså en OPI-kanal med 10 slangar för elkablar, som har dimensionen 160 millimeter, och 36 slangar för fiberkablar med dimensionen 40 millimeter.

Det som kvarstår efter arbetet med OPI-kanalen är att lägga ner fjärrvärmerör som går till kontrollrums- och personalbyggnaden. Arbetet beräknas vara klart till jul.

Bildtext: De gula slangarna till elkablarna i denna OPI-kanal ligger fem och fem i två lager. Ovanpå dem läggs slangarna till fiberkablarna. Därefter gjuts alltihop in i betong.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590