Borås Energi och Miljös anläggningar

I Borås Stads kretslopp har Borås Energi och Miljö ett flertal anläggningar för avfall, vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Här omvandlas bland annat restprodukter från skogsavverkning och hushållsavfall till bland annat varmvatten och behagligt inomhusklimat på jobbet.

Ryaverket i Borås

Ryaverket har funnits i Borås Stads tjänst sedan mitten av 60-talet. Här omvandlar Borås Energi och Miljö bland annat brännbart hushållsavfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Sobacken

Sobacken är en komplett avfallsanläggning som just nu genomgår en omfattande upprustning. 2018 står ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk klart här.

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk är Borås Energi och Miljös största vattenverk. Sjöbo vattenverk förser stora delar av regionen med rent dricksvatten.

Avloppsreningsverket Sobacken

Boråsarnas nya avloppsreningsverk på Sobacken stod klart under 2018 och ger ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. Det ersätter Gässlösa avloppsreningsverk från 1934.

Vattenkraftstationer i Borås

Det bästa med vattenkraft är att omvandlingen av naturlig energi inte ger några farliga utsläpp. Borås Energi och Miljö har fyra vattenkraftverk som omvandlar vattnets energi till el.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.