Aktuell status för ledningsarbetet på Älvsborgsleden

Ledningsarbetena på Älvsborgsleden påbörjades den 4 september. Just nu pågår flytt av  befintliga dagvattenledningar för att göra plats för nya fjärrvärmeledningar. Detta sker i början av Älvsborgsleden i närheten av Paroy och Ahlsell.

Under tiden augusti 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar. Dessa ska försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på
Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Älvsborgsleden och kringliggande gator. Läs mer här.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.