Därför behövs ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska fungera.

Ryaverket förser idag cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder. Samtidigt försörjer vårt avloppsreningsverk på Gässlösa i princip alla hushåll och verksamheter i tätorten med avloppsrening. Men staden växer, både i omfattning och i antal invånare.

Därför genomför vi nu viktiga reinvesteringar i ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energisystem framöver.

Målsättningar med projektet

  • Garantera säkra fjärrvärmeleveranser.
  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll.
  • Uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el.
  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.