Ledningsarbetet på Gässlösavägen

Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.

Arbetet delas upp i tre etapper. Etapp 1 är cirka en kilometer lång. Här ska två vattenledningar med dimensionen 400 respektive 315 mm och el förläggas. Arbetet innebär att trafiken kommer att kunna köra på ett körfält som antingen ljusregleras eller så blir vägen enkelriktad. På vissa ställen stängs vägen av för fordonstrafik. Gång- och cykeltrafik hänvisas till lämplig sida. Korsningar av rörgraven vid tillträde till och från fastigheter arrangeras med plåtar/grävmaskinsmattor. Norr om Gässlösa vägport, under Lillån, kommer ledningarna att förläggas med schaktfri metod. När rörförläggningen är klar kommer fastighetsserviser att anslutas till den nya 315 mm-ledningen, dessa arbeten påverkar trafik i mindre omfattning.
Trafikanordningar och säkerhetsanordningar kommer att sättas upp innan arbetena påbörjas. Arbetena påbörjas i mitten av maj 2017 och pågår till våren 2018. Läs mer och se kartorna över etapperna här!

Etapp 1, Gässlösavägen (längs streckad linje).

Etapp 1, Gässlösavägen (längs streckad linje).


Etapp 2 är cirka 350 m lång. Här ska en avloppsledning (med dimensionen  1400 mm), vattenledningar samt el förläggas. Detta innebär att den här delen av Gässlösavägen blir totalt avstängd, omledningar av trafik anordnas. Arbetena kommer att pågå från och med augusti till och med december 2017.

Etapp 2, Gässlösavägen (längs streckad linje).

Etapp 2, Gässlösavägen (streckad linje).


Etapp 3 är cirka 670 m lång. Två tryckavloppsledningar med dimensionen 1000 mm, en vattenledning med dimensionen 400 mm, en vattenledning på 315 mm samt el och opto skall förläggas. Detta innebär att etappen kommer att delas upp i mindre delar så att framkomlighet till fastighet blir möjlig antingen från norr eller söder på Gässlösavägen. Provisoriska vägar kommer också att anordnas. Trafikanordningar kommer att utföras före arbetenas start. Arbetena kommer att pågå under maj till och med augusti 2017.

Borås Energi och Miljös Kundcenter 020-97 13 00.

Etapp 3, Gässlösavägen (längs streckad linje).

Etapp 3, Gässlösavägen (längs streckad linje).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.