På god väg mot tätt hus för kontrollrums- och personalbyggnaden

2016-11-03 15:26

Runt årsskiftet väntas tak och isolerade ytterväggar vara klara och statusen tätt hus vara uppnådd. Arbetet med att sätta upp ytterväggar, bjälklag och stommar till de resterande två våningarna är påbörjat. Betongstommen är i det stora hela klar och betongelement behövs endast i trapphuset i fortsättningen. Fasaden till den fyra våningar höga kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av glaspartier och fasadbeklädda plåtkassetter.

Minusgraderna nådde i veckan Sobacken och Sernekes personal håller tummarna för att snömassorna låter vänta på sig. För när de anländer riskerar bygget att tappa fart eftersom arbetsmomenten blir fler. Då krävs det även snöskottning, täckning och avtäckning med presenningar, dels för att lättare kunna hitta byggmaterial utomhus, och dels för att slippa exempelvis vattenfyllda pallar.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590