Nu byggs transportvägar

2015-08-26 11:29

På området, som är ca 30 hektar, finns nu en hel park arbetsmaskiner. Maskinerna tar fram berggrunden i dagen som förberedelse för kommande sprängningsarbeten. Hjullastare forslar stenkross och fyller ut sänkor och sprickor, grävmaskiner tar bor jordlagret och stora tipptruckar forslar bort jord. Det som först kommer anläggas på området är större transportvägar så att arbetsmaskinerna på ett effektivt sätt ska kunna arbeta med marken.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö