Marken börjar bli platt

2015-12-22 10:15

Sedan projektstart för markarbetet på Sobacken har ca 500 000 m3 berg tagits bort från den ca 30 hektar stora ytan. Dock har så gott som allt bergmaterial kunnat användas eller kommer att kunna användas som fyllnadsmaterial inom projektet. Snart tar markarbetarna ett välförtjänt juluppehåll fram till den 11 januari. Gud Jul och Gott Nytt År säger vi från projektet!
Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590