Kontrollrums- och personalbyggnaden håller Tidplanen

2016-10-06 14:07

Byggarbetet går sin gilla gång. I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kommer att vara helt klar inom de närmsta åtta veckorna. Huset är förberett för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar in till byggnaden är klara.
Totalt sett har fem kilometer fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta inkluderar naturligtvis  OPI-kanalen och alla, mot brand skyddade rör under bottenplattan.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590