Kontrollbyggnaden växer fram

2017-01-05 15:28

Än är kontrollrums- och personalbyggnaden inte helt tät och arbetena släpar något jämfört med tidplanen.
-Vi ligger lite efter, cirka tre veckor när det gäller taktäckningsarbetena, men de ska vara helt klara under nästa vecka. Generellt sett är vi en vecka efter säger Viktor Sjögren, vikarierande platschef på Serneke.

På plan 1 har installationsarbetena för rör, ventilation och sprinkler startat. Undertaket på halva plan 1 är klart. På plan 2 till och med plan 4 pågår arbetena med ytterväggarnas inre regelstomme. Montering av vindskyddsskivor kring taksargen pågår liksom taktäckning och isolering av plan 5.

Kategori:

Publicerad av: Rebecca Möller

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö