Inflyttning i det nya paviljongkontoret

2016-02-15 16:21

Nu har inflyttningen i den nya kontorsbyggnaden påbörjats. Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden är i två plan och
ytan är ca 1700 kvadratmeter. Successivt under februari kommer inflyttning pågå och besökscentret öppnas i början på mars. Från RV 41 ser man byggnaden och den belysta skylten.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö