här byggs Stödmuren till EMC-området

2016-10-14 15:52

En stödmur håller på att ta form. Muren är till för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen från riksväg 41 och byggarbetsområdet. Den byggs av prefabricerade så kallat konledsblock som hakar i varandra likt lego. Varje block väger i och för sig cirka två och ett halvt ton. Arbetet med muren kommer att pågå i ytterligare två månader.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590