Här byggs ställverksbyggnaden på Sobacken

2016-10-21 10:44

Ställverksbyggnaden är en del av kraftvärmeanläggningen och uppförs på området mellan vågstationen och kraftvärmeverkets huvudbyggnad. Utrustningen i ställverksbyggnaden utgör navet i elförsörjningen till anläggningarna på Sobacken. Serneke är byggentreprenören som bygger ställverksbyggnaden och i nuläget pågår gjutningsarbeten av bottenplattan.

Hälften av, den till ytan knappt 500 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att stå på plintar med sand emellan. Detta för att underlätta åtkomsten av kablarna i marken i framtiden. Taket till byggnaden kommer att förses med grönt sedumtak.

Under vecka 44 beräknas montaget av prefabricerade väggar och bjälklag påbörjas. Det är rimligt att anta att byggnaden kommer att vara klar i februari 2017.

Entreprenören för elförsörjning är Midroc Automation. De håller just nu på med projektering av krafttransformatorer och ställverk. Det är här i ställverksbyggnaden som den 130 kV (kiloVolt) höga spänningen från Borås Elnäts mottagningsstation ska omvandlas till 10 kV av tre krafttransformatorer. Härifrån kommer elkraften sedan att fördelas till de olika anläggningarna via kablar i marken. I byggnaden finns också två distributionstransformatorer som omvandlar 10kV till 0,4kV som tillsammans med en dieselgenerator utgör reservkraftsystemet för anläggningen. Dieselgeneratorn förser viktiga delar av anläggningen med elkraft vid ett eventuellt strömavbrott.

Förutom ställverk och fem transformatorer kommer här även att finnas ett hjälpspänningssystem, bland annat 110V DC (Likspänning) och 400V AC UPS (Uninterruptable Power Supply eller avbrottsfri kraft, som vi säger på svenska) samt kontrollsystem. Detta för att kunna styra och driva anläggningen på ett säkert sätt.

På bilden syns armeringsjärnen alldeles före gjutning av bottenplattan.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
  1. Andreas
    Vill se mer av kontrollbyggnad
    # 1
    torsdag, 27 oktober kl. 21:52
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590