Här är grunden till pannhuset och turbinbordet

2017-08-28 13:40

Till vänster i bild sticker det upp sex höga pelare med armeringsjärn, två av pelarna är dolda och syns inte på bilden. Pelarna bildar grunden till turbinbordet och är cirka tio meter höga, armeringen är grov och har dimensionen 32 millimeter. Ovanpå pelarna ska generatorn och turbinen stå. Turbinbordet kommer att vara helt fristående från resten av pannhusbyggnaden.

I förgrunden på bilden sticker det upp rektangulära plintar där armeringsjärnen är försedda med orange pluttar som ska förhindra att någon skadar sig på dem. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus. På plintarna kommer bultgrupper att gjutas in och ovanpå dem placeras sedan stålstommen till det cirka 44 meter höga pannhuset.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö