Hammarborrning under riksväg 40

2017-08-29 14:07

Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K pågår just nu hammarborrning. Här går det inte att gräva någon schakt utan istället har man valt att borra för att kunna förlägga fjärrvärmeledningarna. Allt som allt blir det två fjärrvärmeledningar. Hammarborrningen pågår under vecka 34 och två veckor framöver.

Samma metod kommer även att användas på Dalbogatan på Norrby där ledningarna ska under järnvägen. Hammarborrningen där tar vid så fort man är klar med arbetena under riksväg 40.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö