Avloppsreningsverkets slutpoleringsbyggnad monteras

2017-01-26 10:37

Likt en jättelik byggsats sätts prefab-elementen till byggnaden för den kemiska avloppsreningen ihop. Arbetena påbörjades redan i förra veckan och kommer att slutföras under vecka 8. Detta sysselsätter i nuläget åtta montörer från Göta Betongmontage AB, det är samma underentreprenör som genomförde prefab-montaget av både kontrollrums- och personalbyggnaden och ställverket.
I slutpoleringsbyggnaden renas avloppsvattnet i ett sista steg (kemiska steget) innan det släpps ut i Viskan. Här renas vattnet från fosfor och partiklar.

Slutpoleringsbyggnaden syns längst till vänster i bilden.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö