Arbete under klarblå himmel

2015-09-08 15:01

Landskapet är nu förändrat norr om den befintliga anläggningen på Sobacken. Här är berggrunden nu framme i dagen. Maskinlaget har arbetat väldigt effektivt. I nordöstligaste hörnet av området kan korridoren för den nya infarten skönjas. Åt öster syns trädbarriären mot riksväg 41. Trädbarriären ska framförallt minska nivån på det buller som avges från verksamheten.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590