Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Rörarbetena igång vid och i Ramnasjön

  2017-12-13 20:42 Nu har överföringsledningarna kommit fram till Ramnasjön. Många kluriga passager har passerats på sin väg fram till Ramnasjön. Fjärrvärmerör har lagts i Viskan, det har borrats under järnvägen på två ställen, borrning har skett under riksväg 40. 
  Nu håller rör på att svetsas ihop uppe på marken, rören ska sedan sänkas ner i sjön och läggas på rörbryggor. Rörbryggorna kommer att sättas fast med hjälp av pålning och görs för att rören ska ligga stabilt på Ramasjöns botten. Arbetena kommer att pågå fram på vårkanten i Ramnasjön. Den första april är det sagt att fågelkolonin ska flytta hem till Ramnasjön igen och då ska alla arbeten vara klara. Lämna kommentarer
 • Överföringsledningen korsar Viskan

  2017-11-06 09:31 Ledningen svetsas ihop i lämpliga längder(1) att transportera till sjösättningsrampen, därefter svetsas dessa längden ihop på plats (2). Före "muffning" provas svetsen med 100% röntgen och täthetsprovning med vacuum. Efter godkända resultat lanseras ledningen ner i Viskan i spontlådan som tidigare grävts ur. Massorna har provtagits och sorterats så att förorenade massor kunnat tas om hand. Därefter har ändarna på spontlådorna öppnats och schakt mellan dessa har kunnat göras så att ledningen tillslut hamnar under befintlig botten på Viskan.  Lämna kommentarer
 • Skorsten lyfts på plats

  2017-09-29 12:59 Under förmiddagen den 26 september var LBC på plats med en mobilkran. Anledningen till detta var att montera skorstenen till kolfilterbyggnaden i avloppsreningsverket. Lyftet av den 18 meter höga skorstenen, som ska reducera lukterna från avloppet, gjordes utan större problem. Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösa tar form

  2017-09-25 13:54 Vid den nya pumpstationen på Gässlösavägen är det mycket på gång. Just nu drar man upp sponten som omgärdat pumpstationen för att kunna fortsätta återfylla runt byggnaden. Dessutom pågår betongarbeten då valvet och golvet till första våningen ska gjutas. Pumpstationen består av tre våningar: en källardel med pump- respektive sumprum, en mellanvåning med elinstallationer och ett övre plan avsett för ventilation.- De två utloppsledningarna, med dimensionen 1000 millimeter, som kommer ut nerifrån källarplanet på nio meters djup har just gjutits fast. Ledningarna ska sedan anslutas till en ventilkammare i marknivå utanför pumpstationen, säger Hans Pettersson som är Veidekkes platschef för bygget av pumpstationen.Rören gjuts in med tryckupptagande fläns för att kunna hantera eventuella tryckstötar som kan uppstå. Innanför väggen till vänster om rören, se bild, sitter så kallade avasttankar. Avasttankarna funktion är att ta upp tryckstötar från pumparna så inte maxtryck överskrids i ledningarna. Under hösten kommer sex pumpar att levereras till Gässlösa och lyftas in i pumprummet. Pumparna kommer tillsammans att göra det möjligt att uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Detta är för att kunna klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större flöde till avloppsreningsverket i framtiden. Apropå det inkommande flödet:-Anslutningarna till de två inkommande spillvattenledningarna med dimensionen 1400 millimeter har just förlagts, säger Leif Flysjö, byggledare för pumpstationen. Gatan utanför pumpstationen kommer att grävas upp för att göra plats för de nya självfallsledningarna som avloppsvattnet ska flöda in i pumpstationen.I dagsläget räknas pumpstationen som uppförs på Gässlösavägen till en av Sveriges största.  Lämna kommentarer
 • Rötkamrarna Börjar Bli synliga på site

  2017-09-25 13:22 Denna syn möts man av på site just nu. Här är en rötkammare och ett rötslamlager fångade på bild. Mellan dem ser vi början/toppen på en rötslambuffert. Rötkammaren och -slamlagret är båda 20 meter höga. 2 kommentarer
 • EMC:s Byggnadsområde i solsken

  2017-09-08 17:07 Så här fina blev bilderna vid senaste flygfotograferingen över Sobacken, denna bild är tagen lördagen den 18 augusti. Lämna kommentarer
 • Slutbesiktningen av kontrollrums- och personalbyggnaden godkänd

  2017-09-01 16:24 I veckan var det slutbesikting av kontrollrums- och personalbyggnaden på Sobacken. I går kom beskedet om att byggnadsnämnden godkänt den. Nu har organisationen kring Energi- och Miljöcenter tagit över byggnaden och från och med den 1 september lämnas den över till Borås Energi och Miljö.Under de närmaste veckorna kommer man att ägna sig åt att åtgärda de besiktningsanmärkningar som uppkom vid slutbesiktningen. Lämna kommentarer
 • Hammarborrning under riksväg 40

  2017-08-29 14:20 Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K pågår just nu hammarborrning. Här går det inte att gräva någon schakt utan istället har man valt att borra för att kunna förlägga fjärrvärmeledningarna. Allt som allt blir det två fjärrvärmeledningar. Hammarborrningen pågår under vecka 34 och två veckor framöver.
  Samma metod kommer även att användas på Dalbogatan på Norrby där ledningarna ska under järnvägen. Hammarborrningen där tar vid så fort man är klar med arbetena under riksväg 40. Lämna kommentarer
 • Här är grunden till pannhuset och turbinbordet

  2017-08-28 13:43 Till vänster i bild sticker det upp sex höga pelare med armeringsjärn, två av pelarna är dolda och syns inte på bilden. Pelarna bildar grunden till turbinbordet och är cirka tio meter höga, armeringen är grov och har dimensionen 32 millimeter. Ovanpå pelarna ska generatorn och turbinen stå. Turbinbordet kommer att vara helt fristående från resten av pannhusbyggnaden.I förgrunden på bilden sticker det upp rektangulära plintar där armeringsjärnen är försedda med orange pluttar som ska förhindra att någon skadar sig på dem. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus. På plintarna kommer bultgrupper att gjutas in och ovanpå dem placeras sedan stålstommen till det cirka 44 meter höga pannhuset. Lämna kommentarer
 • Bild inifrån kontrollrummet

  2017-08-18 16:17 Så här ser det ut inne i kontrollrummet i kontrollrums- och personalbyggnaden på Sobacken. Det är fortfarande lite finlir kvar att fixa i huset, just nu monteras exempelvis bänkar och fast inredning i laboratoriet på våning tre. Övrig möblering får vänta till efter slutbesiktningen som sker i slutet av augusti. Lämna kommentarer
 • gjutning på flera ställen samtidigt

  2017-06-22 18:21 Under torsdagen gjöts det på flera ställen samtidigt på Sobacken. På bilden syns en röd båge det är pumpen som PEAB använde. (PEAB är underentreprenör till Purac som bygger slam- och rötningsanläggningen). PEAB gjöt bottenplattor till bland annat rötkamrarna. Till detta åtgick cirka 110 kubikmeter betong.

  Tittar man noga kan man skönja en gul båge i mitten av bilden, det är pumpen som Serneke använde för att gjuta fundamentet till huset där turbinen ska placeras. Här behövdes cirka 165 kubikmeter betong.

  Alldeles till vänster om den gula bågen i mitten av bilden finns en blå, detta är den pump som Tage&Söner nyttjade. (Tage&Söner är underentreprenör till Veolia som bygger avloppsreningsverket). Tage&Söner gjöt under torsdagen in ledningar, till detta krävdes cirka tre kubikmeter.
  Med detta önskar vi dig en glad midsommar! Lämna kommentarer
 • Schaktmassor kommer SM-veckan till del i sommar

  2017-06-19 15:33 Överföringsledningsprojektet rycker allt närmare stan. Just nu trycks skyddsrör för fjärrvärmeledningar, el och fiber in under gamla Varbergsvägen i Kristiansfält i södra Borås. I två av de tre rören kommer det att finnas fjärrvärmeledningar, det tredje är till för el och fiber.Det som sker är att man trycker in skyddsrören från en tryckgrop på ena sidan vägen till mottagningsgropen på andra sidan där rören kommer ut.
  - För att kunna göra detta tar vi bort en vall med grus vid sidan av järnvägen. En del av schaktmassorna kör vi sedan till ställen där backtävlingarna hålls under sommarens SM-vecka i Borås, säger Björn Gabrielii, byggledare för överföringsledningar inom EMC-projektet.

  Under måndagsförmiddagen kördes ett lass med schaktmassor från Kristiansfält till två av tävlingsområdena, ett av dem ligger i närheten, och ytterligare ett lass till tävlingsområdet bakom gina tricots huvudkontor.
  Bild 1: Underentreprenören Styrud i färd med att trycka skyddsrör för fjärrvärme under gamla Varbergsvägen med schaktfri metod. Trafiken störs inte utan kan rulla på ändå. Bild 2: Ett lass med schaktmassor levereras bakom huvudkontoret till gina tricot.
  (Pst! Om du inte ser bild 2, klicka på rubriken "Schaktmassor kommer...").

  Lämna kommentarer
 • Markplanet till slam- och rötningsanläggningen gjuts

  2017-06-14 15:59 Just nu pågår gjutningen av första planet i marknivå till slam- och rötningsanläggningen. Gjutningen är en av de större på Sobacken eftersom ett 50-tal betongbilar under dagen väntas leverera de 335 kubikmetrarna betong som behövs. Gjutningen startade i morse vid 06:00 och pågår i cirka elva timmar.

  Mannen på bilden heter Kenneth och jobbar på Peab, han kör en så kallad glättare som jämnar till betongytan.
  Lämna kommentarer
 • Nuläget i kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-06-09 14:41 Nerfarten till byggnaden kantas på sidorna av stora stenar som sprängts loss och som återanvänds som släntstöd. Utanför entrén kommer det att ställas ut parkbänkar i nästa vecka. På den sydvästliga sidan pågår de sista markarbetena.Inne i byggnaden har ställverket kommit på plats och montaget av ställverket pågår. -Ställverket är dimensionerat för de redundanskrav som finns och kraven är ganska strikta, säger Leif Flysjö, byggledare KPB Inkopplingen av fjärrvärme är klar och fiberdragningen pågår. Skåpen i omklädningsrummen är på plats och duschväggarna i duschutrymmena likaså.På plan 3 (kontorsvåningen) är det mesta klart, här saknas i stort sett bara plattorna i innertaket.Nerfarten till byggnaden förses med asfalt i nästa vecka. Lämna kommentarer
 • Ställverket får sedumtak

  2017-06-02 14:41 Ställverkets 210 kvadratmeter stora takyta förses med sedumtak. Serneke håller just nu på att lägga sedumtaket. Arbetena beräknas vara klara i nästa vecka.

  Sedum är det latinska namnet för den växt som på svenska heter fetknopp.
    Lämna kommentarer
 • Se överföringsledningarna uppifrån!

  2017-05-24 12:26 Missa inte Borås Tidnings flygbilder på överföringsledningarna. Se filmen här! Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösavägen tar form

  2017-05-19 10:00 Lämna kommentarer
 • Gjutning av bassängbotten till Actiflo i avloppsreningsverket pågår

  2017-05-18 13:09  Skrapan till actiflo-bassängen används för att formgjuta bassängbotten under torsdagen.
  - De fyllde på betong och körde med skrapan nere för att få bassängbotten anpassad till skrapan, säger Jessica Carlund, driftrepresentant för Energi och Miljöcenter.
  Actiflo-delen i avloppsreningsverket finns i slutpoleringsbyggnaden som är en del av fosforreningen.  Lämna kommentarer
 • På botten av en bassäng

  2017-05-05 08:11 Biologiskt reningssteg. Här är vi på botten i en av våra sex cirkulära bassänger i det biologiska reningssteget. Här kommer det passera
  ca 10 000 000 miljoner liter avloppsvatten per timma i framtiden då avloppsreningsverket driftsätts. Man kanske skulle kunna tro att det är en stor båtpropeller som man ser i förgrunden? Men det är en omrörare som kommer att cirkulera vattnet i bassängen.
  I bakgrunden ser man en massa membrandysor. Genom dysorna kommer luft att tillsättas och syret i luften bidrar till att kväve frigörs i avloppsvattnet. Kväve vill vi ta bort från avloppsvattnet för att vi inte ska bidra till övergödning av vattendrag. Avloppsvattnet ska efter rening ha ett lågt kväveinnehåll då vattnet efter rening leds ut i Viskan, som i sin tur rinner ut i västerhavet. Lämna kommentarer
 • Ögonblicksbild från Kontrollrumsbyggnaden

  2017-04-27 14:36 Denna bild togs under torsdagseftermiddagen. Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö