Nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk

I vår plan för att göra Borås till en fossilbränslefri stad ingår uppförande av ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier dels i byggskedet och sedan i driftsfasen med gemensam personal och kontrollrum. Vi strävar också att utnyttja energiströmmar mellan de olika produktionsenheterna ute på Sobacken.

Därför behövs ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska fungera. Det markförberedande arbetet påbörjades i augusti 2015. Därefter kommer övriga entreprenader att ta vid. Borås nya kraftvärme- och avloppsreningsverk beräknas vara i drift under 2019.

 

 

 

Följ bygget i bloggen

Målsättningar med projektet

Se vad som händer

Följ bygget på Sobacken via våra webbkameror.

Nyhetsbrev

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.