Anslutningskontroller i Viskafors

Under vecka 22-26 samt vecka 32-34, kommer vår entreprenör SVAPIPE genomföra anslutningskontroller på dagvattenledningarna i Viskafors, se bifogat utskick till fastighetsägarna. Kontrollen innebär att ofarlig teaterrök pumpas in i ledningarna med avsikt att se hur fastighetens dagvatteninstallationer är anslutna.

Vid frågor kontakta Kristian Svensson 0729-76 60 46


Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.