Tillsammans

Globala Borås är ett samverkansprojekt mellan Borås Energi och Miljö, Borås Stad, B och biståndsmyndigheten Sida. Vidare arbetar vi med en rad olika lokala organisationer och företag.

Det är vi som gör Globala Borås.

Syftet är att inom ramen för Globala Borås lyfta internationella frågorna på den lokala arenan. Vi vill visa upp goda praktiska exempel på hur Borås arbetar med internationella frågor, sprida kunskap till boråsarna om hur vi bidrar till den globala utvecklingen och vi vill även skapa en stolthet över det arbetet vi gemensamt bedriver ute i världen.

Navet Science Center

Miljöförvaltningen

Fair Trade Shop Borås

Näringslivsenheten Borås Stad

Vill du vara med?

Vill du vara med och arrangera något under Globala Borås, vänligen kontakta Sophia Strandberg Jonsson, sophia.strandberg.jonsson@boras.se

Ⓒ Copyright Borås Energi och Miljö