Vatten- och avloppstjänster för liv och näringsliv

Planerar du till exempel att öppna en restaurang eller biltvätt? Då ställs särskilda krav på hur avloppsvattnet hanteras. När det gäller företag som genererar processavloppsvatten till det kommunala avloppsnätet behöver vi göra en bedömning om vi kan ta emot det. Kontakta oss så gör vi en individuell bedömning av vilka åtgärder som behövs.

Regler om processavloppsvatten

Avloppsvatten från industrier kan innehålla ämnen som inte går att behandla i reningsverken och får därför inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Installera fettavskiljare

Fett från restauranger, gatukök, bagerier och andra verksamheter stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna. Därför kan ni behöva installera en fettavskiljare.

 

 

 

Installera oljeavskiljare

Oljeutsläpp till avloppsnätet kan störa de biologiska reningsstegen i avloppsreningsverket. För att förebygga utsläpp kan ni behöva installera en oljeavskiljare.

 

 

 

Taxor och bestämmelser

Här kan du läsa mer om Borås Energi och Miljös taxor och bestämmelser gällande vatten- och avloppstjänster för företag.

 

 

 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.