Fjärrvärmepriser 2018

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Se 2019 års priser

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

Prisgrupper

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd: Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år

Beteckningar

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar)
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.

 

Prisgrupp

Fast pris

Fast energipris

Flödespris*

1

430 kr/år

240 x Wn kr/år

-

2

510 kr/år

238 x Wn kr/år

-

3

400 kr/år

-

34 910 x Q kr/år

4

7 970 kr/år

-

33 060 x Q kr/år

5

84 840 kr/år

-

27 440 x Q kr/år

6

231 600 kr/år

-

24 370 x Q kr/år

 

Energipriset är 490 kr/MWh. Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast tillämpas en annan prissättning för energileveranser upp till 150 MWh/år.

Priserna är exklusive moms. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad samt Dalsjöfors och gäller från och med 2017-01-01.
* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Prisexempel 2018

Kundkategori flerbostadshus/lokaler/samfälligheter

 

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

73 438 kr

24 438 kr

49 000 kr

193 MWh

170 641 kr

52 429 kr

118 212 kr

500 MWh

441 154 kr

134 904 kr

306 250 kr

1 000 MWh

876 910 kr

264 410 kr

612 500 kr

 

Priserna är inklusive moms.

Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med stora fastighetsbolag tagit fram en nationell certifiering, Reko. För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.
Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.