Materialspecifikation för konstruktionsmassor

Generellt krav är att massorna inte är förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys.

Massorna kan bestå av flera olika komponenter som betong, porslin, glas, jord, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag som t.ex. brännbart avfall eftersom allt material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat eller wc-stolar och organiskt material klassas inte som fina konstruktionsmassor.

Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor och fix kan innehålla asbest.

Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500X500 mm.

Pris (exkl.moms)
Fina konstruktionsmassor: 75 kr/ton
Grova konstruktionsmassor: 300 kr/ton
Konstruktionsmassor för sortering: 600 kr/tonKontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.