Prislista för behandlingstjänster

Från och med januari 2019 gäller följande priser på behandlingstjänster för olika material:


Typ av avfall


kr/ton

Asbest*

Levereras inplastad, transportdokument krävs.

1 620

Aska, slagg


1 225

Biologiskt avfall, pumpbart

Mottagning endast efter ök.

450

Biologiskt avfall, verksamhet

Mottagning endast efter ök.

850

Blandat avfall, osorterat


1 525

Brännbart avfall


885

Brännbart avfall, svårbehandlat

Mottagning endast efter ök.

Enligt ök.

Deponi

Mottagning endast efter ök.

1 305

Förorenad jord***

Skall föranmälas, kräver analysrapport.

Enligt ök.

Gips


1 115

Gräs och löv


275

Gödsel


350

Impregnerat trä, CCA


1 600

Industrislam


Enligt ök.

Konstruktionsmassor, fina ****

Mottagning endast efter ök.

75

Konstruktionsmassor, grova ****

Mottagning endast efter ök.

300

Konstruktionsmassor för sortering ****

Mottagning endast efter ök.

600

Källsorterat matavfall (våtorganiskt)


Enligt ök.

Metallskrot


0

Park- och trädgårdsris


275

Träavfall (målat)


250


* Asbest får endast levereras inplastad och lämnas tillsammans med ifyllt transportdokument för farligt avfall. Mottagningstider 07.00-15.00.
** Kräver grundläggande karakterisering, ladda ner dokument. Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
*** Skall föranmälas, kräver analysrapport. I annat fall utgår akuttaxa.
**** Pris utifrån volym och storlek på fraktion, enligt överenskommelse. Materialspecifikation för konstruktionsmassor.

Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.

Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar debiteras kund för eventuella extra kostnader.

Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Materialspecifikation för konstruktionsmassor

Generellt krav är att massorna inte är förorenade. Detta kan bli nödvändigt att styrka med intyg och analys.

Massorna kan bestå av flera olika komponenter som betong, porslin, glas, jord, kakel, tegel, takpannor, leca-block och grus i kombination. Dessa massor får inte blandas med andra materialslag som t.ex. brännbart avfall eftersom allt material då kommer att klassificeras som konstruktionsmassor till sortering eller som blandat avfall.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial, hela handfat eller wc-stolar och organiskt material klassas inte som fina konstruktionsmassor.

Betong får inte ha utstickande armeringsjärn, fogmassor eller vara ytbehandlade. Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper. Tänk på att äldre fogmassor och fix kan innehålla asbest.

Materialet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter, storlek på enskilda föremål i fina konstruktionsmassor får inte överstiga 500X500 mm.

Pris (exkl.moms)
Fina konstruktionsmassor: 75 kr/ton
Grova konstruktionsmassor: 300 kr/ton
Konstruktionsmassor för sortering: 600 kr/ton

Transportdokument

För att transportera vissa avfall krävs transportdokument, detta gäller speciellt vid transport av Farligt Avfall. Ladda ner transportdokument nedan för exempelvis asbest och tryckimpregnerat trä.

Ladda ner transportdokumentet för Avfall
Ladda ner transportdokumentet för Farligt Avfall

I vissa fall krävs även en skriftlig karakterisering. Använd gärna vår blankett Grundläggande karakterisering för ändamålet.

Blanketten ska sedan mailas in till deponiansvarig för godkännande, vagen@borasem.se. Detta bör ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.